گارتنر گزارش می دهد: برترین پلتفرم های علم داده و یادگیری ماشین در جهان- 2021

چارک جادویی گارتنر برای پلتفرم های علم داده و یادگیری ماشین

موسسه تحقیقاتی گارتنر در سومین چارک جادویی خود طی ماه گذشته به بررسی و گزارش وضعیت ارائه دهندگان پلتفرم علم داده و یادگیری ماشین پرداخته است. شکل زیر چارک جادویی گارتنر در سال 2021 که نمایش دهنده برترین پلتفرم های یادگیری ماشین یک سال گذشته می باشد، آمده است. در مطلب قبلی با عنوان پلتفرم های یادگیری ماشین و علم داده (هوش مصنوعی) در جهان به بررسی جارک جادویی 2020 و برخی پلتفرم های مطرح در سطح جهان پرداخته شده است.

 

چارک جادویی گارتنر برای پلتفرم های علم داده و یادگیری ماشین

 

هر یک از 4 جایگاه(چارک) موجود در شکل فوق، داری مفهوم و معنی، و معیارهای خاص خود می باشد که تعریف هر یک به همراه بررسی تغییرات هر بخش که توسط تیم تحقیقات بازار استارتاپ سلوک انجام شده است، در ادامه آمده است.:

پیشتازها(Leaders): پرچمدارانی هستند که هم نیازهای امروز مشتری را برآورده می کنند و هم برای آینده، خود را آماده کرده اند. در این بررسی پلتفرم‌های IBM ،Dataiku، Databricks ،MathWorks ،SAS و TIBCO پیشتاز بازار می باشند. تنها تغییر این گروه نسبت به سال قبل IBM می باشد که جایگزین Alteryx شده است.

مدعیان(Challengers):  این گروه که نیاز امروز مشتری را به خوبی درک کرده و رضایت آنها را به دست آورده­ اند، ممکن است جهت آتی حرکت بازار را به درستی تشخیص ندهند و از قافله پیشرفت، عقب بمانند. «مدعیان شرکت هایی هستند که در حال حاضر توانایی اجرایی بالایی دارند و یا بر بخش عمده بازار مسلط هستند ولی نشانه ای که مشخص سازد سمت و سوی بازار را درک کرده اند، ندارند.» پلتفرم Alteryx طی سال گذشته به عنوان یک مدعی شناخته شده است.

آینده نگرها(Visonaries): این گروه، برخلاف گروه دوم، جهت حرکت بازار و نیاز آتی مشتری را درک کرده اند اما در حال حاضر، ممکن است استفاده از آنها کمی با ریسک همراه باشد. «آینده نگرها شرکت هایی هستند که درک کرده اند که بازار در حال تغییر است و چشم اندازی برای تغییر نقش خود در بازار دارند ولی در اجرا توانایی لازم را ندارند.» بر اساس بررسی گارتنر، پلتفرم های DataRobot، Amazon Web servisec، Google، O2H، KNIME، Microsoft  و RapidMiner در چارک آینده نگر ها قرار گرفته اند. در این گروه نیز شاهد یک نام جدید بوده ایم و آن هم حضور آمازون بوده است.

بازیگران گوشه ای (Niche Players): این گروه، به عنوان ضعیف ترین گروه، نه بازار بزرگی را در دست دارند و نه جهت گیری آینده بازار را ممکن است به درستی درک کنند، اما پتانسیل رشد و پیشرفت را دارند. «بازیگران گوشه ای، یا به تعبیری فرصت طلب، شرکت هایی هستند که با موفقیت روی بخش کوچکی از بازار تمرکز کرده اند و اجرای بهتری در آن بخش نسبت به بقیه دارند. این دسته از شرکت ها در هر دو زمینه تکمیل چشم انداز و توانایی اجرا امتیاز کمتری نسبت به دیگران کسب کرده اند و عموما شرکت های تازه وارد به بازار هستند». همانطور که قابل مشاهده است بیشترین تغییرات در همین چارک رخ داده است. جایی که پلتفرم از جایگاه قبلی خود در گروه آینده نگران 2020 به این قسمت وارد شده است و یا تنزل پیدا کرده است. از طرفی در کنار پلتفرم های Anaconda و (Altair (former DataWatch/Angoss، سه بازیگر نام آشنای دیگر از جمله Samsung SDS ،Alibaba cloud و Cloudera برای اولین بار در این چارک جادویی و این بخش حضور یافته اند.