همکاری سلوک در کمپ هوش مصنوعی استارهاب

پلتفرم هوش مصنوعی دیتاسلوک

کمپ رقابتی استارهاب برای به چالش کشیدن ایده‌ها، انتخاب و حمایت از تیم‌های مستعد و اســـتارتاپ‌های تخصصی در زمینه هوش مصنوعی طراحی شده است. در استارهاب هوش مصنوعی، تیم ها پس از ارزیابی اولیه در یک ماراتن ١٠ هفته‌ای شـــرکت می‌کنند و در طول این کمپ، ایده تیم های منتخب به پروتوتایپ تبدیل می‌شود و در انتهای کمپ در یک فضای جذاب رقابتی و بازی وار که شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی می‌کند، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تیم‌های برتر این فرصت را خواهند داشت که علاوه بر کسب تجربه و دانش، از جوایز نقدی برخوردار شده و در صورت انتخاب شدن به عنوان ۵ تیم برتر تا ٨٠٠ میلیون تومان خدمات و سرمایه دریافت کنند. قرار است تیم ها حین فعالیت در یک فضای کار اشـــتراکی یا به صورت آنلاین از منتورینگ حرفه‌ای و آموزش تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

در این راستا و طی مذاکرات صورت گرفته میان برگزار کنندگان کمپ استارهاب مستقر در دانشگاه شهید بهشتی، و تیم سلوک تفاهم نامه ای چندجانبه صورت پذیرفت. به طوری که تیم های منتخب در فرایند ارزیابی اولیه می توانند مدل های هوش خود را بر بستر نرم افزاری پلتفرم دیتاسلوک ایجاد نمایند. بعلاوه تیم های منتخب می توانند از مستندات آموزشی، و منتورینگ حرفه ای متخصصان فنی و کسب وکاری سلوک در کنار پشتیبانی از پلتفرم علم داده و یادگیری ماشین DataSolouk بهره مند گردند.

شایان ذکر است کمپ رقابتی مذکور هم اکنون در مرحله ثبت نام می باشد و تیم ها از اواسط فرودین ماه 1400 به صورت جدی وارد مرحله توسعه ایده های استارتاپی خود در زمینه هوش مصنوعی می شوند.